1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 

-Bildiri özetleri Türk lehçelerinin her hangi birinde veya İngilizce yazılabilir.  

-Özetlerin A4 formatında ve word dosyasında, her taraftan 3 cm kenar boşluğu bırakarak, Times New Roman yazı stilinde, 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılması gerekmektedir.  

-Özet 200 kelime civarında olmalı ve en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. 

-Bildiri başlığı büyük harflerle koyu biçimde yazılmalı, yazarın ismi ve soyadı koyu biçimde olmalı, isminin sadece ilk harfi, soyadının ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. 

-Yazarın isminin ve soyadının altında unvanı, çalıştığı kurum, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi belirtilmelidir.    

1. MİLLETLERARASI TÜRKİYE–ÖZBEKİSTAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU