1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Konu Başlıkları

 

* Genel Olarak Sovyet Baskı Dönemi (1938 ve öncesi, sonrası): Muhalefeti Tasfiye Politikaları ve Uygulamalar, Sebep ve Sonuçları

* Orta Asya ve Kafkasya’da Sovyet Baskı Dönemi (1938 ve öncesi, sonrası) Kimlik Problemleri

* Orta Asya ve Kafkasya’da Sovyet Baskı Dönemi (1938 ve öncesi, sonrası) Yapılan Sürgün, Tutuklama ve Katliamlar

* Orta Asya ve Kafkasya’da Sovyet Baskı Dönemi (1938 ve öncesi, sonrası) Kitlesel Göç Uygulamaları, Sebep ve Sonuçları

Konferans Dili: Konferans dili Türkçe ve Türk Lehçeleridi

3.Türkistan Kurultayı