1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Kapsam ve Konular

 

 • Atıkların Özellikleri ve Karakterizasyonu
 • Evsel Atıkların İşleme ve Bertaraf Yöntemleri
 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Özel ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi: Bilgisayar, Pil, Elektronik, Hurda Lastik vb.
 • Arıtma Tesisi Çamurlarının Yönetimi ve Yararlı Kullanım Alternatifleri
 • Nanoteknoloji ve Çevre
 • Maden Atıkları
 • Tıbbi Atıklar; Yönetimi, Arıtma ve Bertarafı
 • Türkiye'de Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları İşletim Uygulamaları
 • Türkiye'de Katı Atık Yönetimine İlişkin Uygulamalar
 • Yakma, Piroliz, Sıvılaştırma, Hidroliz Sistemleri ve Ürünleri
 • Yerel Yönetimlerin Katı Atık Yönetimindeki Yeri
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • Su ve Sızıntı Suyu Arıtma ve Bertaraf Yöntemleri
 • Yeraltı Suyu Kirliliği
 • Atıksu Arıtma Teknolojileri
 • Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
 • Geri Dönüşüm Sistemleri
 • Evsel ve Sanayi Atıklarının Geri Kazanımı
 • Kompostlama Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Temiz Üretim Sistemleri
 • Yaşam Döngüsü Analizi
 • Çevre ve Enerji
 • Atıklardan Enerji Üretimi
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
 • HES’ler, Nükleer Santraller ve Çevre
 • Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri
 • Karbon Ayak İzi
 • Ekosistemler
 • Deniz Kirliliği
 • Toprak Kirliliği
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü
 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
 • Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Halk Sağlığı ve Çevre Kirliliği
 • Planlama, ÇED ve Stratejik ÇED Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Yaşam, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği
 • Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları
 • Atık Borsası ve Uygulamaları
 • Döngüsel İktisat
 • Çevre Eğitimi
 • Çevre Hukuku
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevre
 • Ulusal ve Uluslararası Atık Mevzuatı ve Politikaları

8.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY'2016