1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Konu Başlıkları

 

 • Çevreye duyarlı üretim çalışmaları
 • Üretim işlerinde mekanizasyon
 • Bilgisayar destekli orman transportu   
 • Küçük ölçekli üretim çalışmaları
 • Üretimde meçcere zararı analizi
 • Üretimin orman toprağına etkisi
 • Üretim işlerinde ergonomi
 • Üretimde iş güveliği ve sağlığı
 • Üretim işlerinde gürültü ve titreşim
 • Üretim planlamasında karar destek sistemleri ve yöneylem araştırması
 • Üretim işlerinde bilişim teknolojileri ve teknolojik araçların kullanımı
 • CBS ve UA uygulamaları
 • LiDAR teknolojisi
 • Gerçek zamanlı algılayıcılar (GPS)
 • İnsansız Hava Araçları 

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu