1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Konuları


-   Türkiye tarihi hakkında Azerbaycan kaynakları

-   Azerbaycan tarihi hakkında Türkiye kaynakları

-   Türkiye ve Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkiler

-   Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler

-   Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm, sosyal ve kültürel ilişkiler

-   Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bilimsel ve akademik ilişkiler

-   Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde geleceğe yönelik perspektifler

Sempozyumda esas itibariyle yakın dönem tarihi etrafında yakınçağ ve cumhuriyet dönemlerine ait tebliğlerin sunumu tercih edilmektedir. Buna rağmen kendisinden sonraki gelişmeleri etkileyen ve etkileri günümüze kadar ulaşan daha önceki dönemlere ait olaylar, süreçler ve şahsiyetler konusunda gönderilen tebliğler de değerlendirilebilir. Ana konuların dışında kalan, fakat her iki ülke arasındaki ilişkilerin değişik yönlerini aydınlatmaya yardım edecek konularda gönderilen tebliğler de dikkate alınacaktır.   

 

 

 

 

 

 

I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri