1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Önemli Tarihler

Sempozyum duyurusu

1 Ocak 2016

Tebliğ özetlerinin gönderilmesi için son tarih

1 Mart 2016

Kabul edilen tebliğlerin duyurulması

1 Nisan 2016

Tebliğ metinlerinin gönderilmesi

5 Mayıs 2016

Sempozyum programının duyurulması

10 Mayıs 2016

Sempozyum tarihi

12-14 Mayıs 2016

Düzeltilmesi gereken tebliğlerin yazarlarına iade edilmesi

10 Haziran 2016

Tebliğ tam metinlerinin yayınlanmak üzere gönderilmesi

30 Haziran 2016

I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri