1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Tebliğ Yazım Kuralları

 Sempozyuma sunulacak olan tebliğler daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış, yeni bilgiler içeren orijinal tebliğler olmalıdır.

Yazar, tebliğ başlığından sonra kendi ismini belirtirken çalıştığı kurumu ve unvanını yazmalıdır. Tebliğlerde özet ve giriş kısımlarının ardından ana konu alt başlıklar altında açıklanacak, en sonda ise sonuç kısmı ve kaynakçaya yer verilecektir. Tebliğ özetleri 200 kelimeyi geçmemelidir. Tebliğler Times New Roman yazım biçimi, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşlukları şeklinde düzenlenmelidir. Tebliğ tam metinlerinin 8 sayfadan az ve 20 sayfadan çok olmamasına özen gösterilmelidir.

Atıf yaparken kaynaklar metin altında dipnotla belirtilmelidir. Kaynak gösterilirken, yazarın adı ve soyadı, eser adı (italik), yayınlandığı yer, yayınlandığı yıl ve atıf yapılan sayfanın numarası yazılmalıdır. İki yazarlı eserlere atıf yapılırken, her iki yazarın da ismi yazılmalıdır. Çok yazarlı eserlere atıf yapılırken sadece ilk yazarın ismi belirtilmeli ve ardından vd. (ve diğerleri) yazılmalıdır.

Kaynakça tertip edilirken yazarın soyadı, sonra adı yazılmalı, bunun ardından kitabının ismi (italik olarak), yayın evi, yayınlandığı yer ve yayın yılı belirtilmelidir. Örnek: Mikail, Elnur Hasan ve Tazegül, Alper. Türkiyə ile Azerbaycan Siyasi ve Ekonomik İlişkileri (1990-2005). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.

Makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi isimlerinde yazarın soyadı, ismi, tırnak içinde makale / tebliğ / madde başlığı, daha sonra italik olarak yayınlandığı derginin / kitabın ismi, sayısı / cildi, yılı ve sayfaları belirtilmelidir. Örnek: Bünyadov, Ziya. “Azerbaycan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 4, Yıl:1991, s.317-322.

Tebliğ yazım kurallarına ve akademik ölçütlere uymayan tebliğler, düzeltilmesi için yazarına iade edilecek, belirtilen tarihe kadar gönderilmeyen tebliğ sempozyum tebliğler kitabında yer almayacaktır.

 

 

 

 

 

 

I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri