1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Önemli Tarihler

 

ÖNEMLİ TARİHLER (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Sempozyum İlanı 01 Ocak 2016
Özet Gönderilmesi İçin Son Tarih 01 Şubat 2016
Şartlı Ön Kabullerin İlanı 15 Şubat 2016
Bildiri Metinlerinin Gönderilmesinin Son Tarihi 15 Mart 2016
Programın İlanı 01 Nisan 2016
Sempozyumun İcrası 06-08 Mayıs 2016
Sempozyum Yeri Kastamonu Üniversitesi 
   

 

Not: Sempozyum Programı daha sonra ilan edilecektir.

III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu