1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Yazım Kuralları

Bilimsel bir toplantıya sunulacak bildirilerin usul ve esasları bellidir. Bildirilerin başka bir yerde sunulmaması ve yayınlanmaması gerekir. Bilimsel, orijinal bilgiler veya yeni bir sentez ihtiva etmelidir. Bildirilerin yazım teknikleri aşağıda verilmiştir. Meslektaşlarımızın bu usullere uygun olarak bildirilerini hazırlamaları, sempozyum kitabının kısa zamanda yayınlanması bakımından önemlidir.

Yazım Teknikleri

 1. Yazılar A4 boyutunda hazırlanır. Kenar boşlukları üstten 2,5 alttan 2,5, iç kenar 2,5, dış kenar 2,5 cm. olacaktır. İlk sayfada üsten 2 cm. boşluk bırakılır.
 1.  Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında 11 punto Times karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 9 punto ile yazılır. Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır.
 1. Bildirinin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Bildiri İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 punto boşluk bırakılır.
 1. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.
 1. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir.
 1.  Yazar adından sonra 12 punto boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce 150 kelimeyi geçmeyen özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir.
 1. Sayfa sınırlaması olmamakla birlikte bildiri; tablo, şekil ve fotoğraf ve kaynaklar dahil 20 sayfayı geçmemelidir. Bildirinin toplam boyutu 5 mb’ı aşmamalıdır.
 1. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (14x20 cm.) aşmayacak şekilde yerleştirilir. Bildiride yer alan fotoğraf ve şekillerin çözünürlüğü düşük olmalıdır.
 1. Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir.

Tables, figures and any appendices in the text should be numbered and entitled.

 1. Atıfta bulunulan kaynaklar metin içinde (APA tekniğiyle), yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir (Genç: 2000, 123). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir. Sözel kaynaklar için de ilgili kurallara uyulur.
 1. Metin içinde değinilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur.

 

 

 

III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu