1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Amaç ve Kapsam

 

 Doğal kaynakların başında gelen ormanlarımızın bugünün ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hassas ormancılık esaslarına göre yönetilmesi gerekmektedir. Hassas ormancılık yaklaşımı; ormancılık çalışmalarında ekonomik, çevresel ve sürdürülebilir kararlar alınabilmesi için modern teknikler ve teknolojik araçlar kullanarak orman kaynaklarından optimum verim sağlamayı ve çevre zararlarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Orman ürünlerinin üretimi, hassas ormancılık yaklaşımı bağlamında ele alındığında; meşcere zararlarını dikkate alarak, ürünlerin kalitesini artırmak, kayıpları azaltmak ve ekonomik değerini yükseltmek amacıyla, modern teknikler ve yeni teknolojiler kullanarak sahaya özel üretim çalışmalarının planlanması ve uygulanması olarak anlaşılmaktadır.

Orman ürünleri ve doğal kaynaklar bakımından çok zengin çeşitliliğe sahip bir bölgede yer alan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 04-06 Haziran 2015 tarihleri arasında “Üretim İşlerinde        Hassas Ormancılık Sempozyumu” düzenlenecektir.

Dünyada ve ülkemizde özellikle asli orman ürünlerine olan talebin giderek artacağı düşünüldüğünde, üretim işlerinde hassas ormancılık çalışmalarının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 

Düzenlenen sempozyumun amacı, orman ürünleri üretiminde hassas ormancılık yaklaşımının, araştırmacılar, uygulayıcılar ve diğer paydaşların katılımı ile bilimsel bir platformda tartışılmasıdır. 

 

 

 

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu