TÜRK DÜNYASI’NDA İLMÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

  • Yazdır


SEMPOZYUMUN AMACI

Bu sempozyumda temel amaç; büyük Türk coğrafyasının dört bir yanında, yüksek kültür ve medeniyetimizin göstergesi olan sanatımızın, ilmî ve edebî eserlerimizin yeniden değerlendirilmesi, söz konusu alanlarda yeni çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, ortak yeni çalışma alanlarının, bakış açılarının ve projelerin üretilmesi, bu yolda karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel problemleri aşmamıza yardımcı olacak çözüm önerilerinin tartışılması, bilhassa yükseköğretim kurumlarımızda lisans ve lisansüstü düzeyde uygulanan müfredat programlarının temel meselelerinin tespit edilmesi ve ortaklıları artıracak yeni çözümlerin üretilmesidir.