1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Program

 

08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları
  Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN'ın konuşması (teşrif etmeleri halinde)
  Dr. Esra DEMİRARSLAN (Kastamonu Üniversitesi FBSYO Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi)
  H.Ceren ÖZKARA (Kastamonu Üniversitesi FBSYO ÖHDER Başkanı)
   
  1. Oturum : Simülasyon
  Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZEL ((Kastamonu Üniversitesi FBSYO Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi)
09:30 - 09:50 Geçmişten Günümüze Simülasyon
  Yrd. Doç. Dr. Hilal TÜZER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi)
09:50 - 10:10 Hemşirelik Eğitiminde Standart Hastalar
  Dr. Gamze SARIKOÇ (GATF Eğitim Hastanesi Hemşire)
10:10 - 10:30 Hemşirelik Eğitiminde Yüksek Gerçeklikli (High Fidelity) Simülatörler
  Yrd. Doç. Dr. Hilal TÜZER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi)
10:30 -10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:00 Kadın Doğum Hemşireliği Öğretiminde Simülasyon
  Rasime YILDIRIM (Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi)
11:00 - 11:15 Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretiminde Simülasyon
  Zeynep ARABACI (Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi)
11:15 - 11:30 Kastamonu’da Simülasyon Çalışmaları
  Yrd.Doç.Dr. Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU (Kastamonu Üniversitesi FBSYO Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi)
   
  2. Oturum : Simülasyon Deneyimleri
  Oturum Başkanı : Yrd.Doç.Dr. Selda KARAVELİ (Kastamonu Üniversitesi FBSYO Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi)
13:00 - 13:30 Simülasyon Merkezinin Kurulması
  Dr. Şenay SARMASOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Elemanı)
13:30 - 14:00 Simülasyon Uygulamaları ile İlgili Deneyim Paylaşımı
  Yrd. Doç. Dr. Hilal TÜZER, Dr.Şenay SARMASOĞLU, Dr. Gamze SARIKOÇ
14:00 - 14:15 Kahve Arası
14:15 - 14:30 Öğrenci Gözüyle Simülasyon
  Dilan OCAKLIK (Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi-ÖHDER Üyesi)
14:30 - 14:45 Simülasyon Maketlerinin Tanıtımı
14:45 - 15:00 Kapanış ve Değerlendirme

Sağlık Alanında Simülasyonla Eğitim Sempozyumu