1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Bildiri Konuları

 

III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTAASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ

 BİLDİRİ KONULARI

 

 1. Antrepolar ve Uluslararası Depolama Yönetimi
 2. Ağ tasarımı
 3. Bitki, Ağaç ve Canlı Hayvan Lojistiği
 4. Çevik Lojistik
 5. Dağıtım Yönetimi
 6. Demiryolu Lojistiği
 7. Depo Yönetimi
 8. Dış Kaynak Kullanımı (3PL, LLP, 4PL)
 9. Dış Ticaret ve Gümrük
 10. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 11. Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 12. Girişimcilik ve Uluslararası Yatırım Yönetimi
 13. Helal Lojistik
 14. İnsan Kaynakları Yönetimi
 15. İnsani Yardım/Afet Lojistiği
 16. İntermodal Lojistik
 17. Kalite Yönetimi
 18. Kan, Hasta ve Organ (Lojistiği)Taşıması
 19. Karma Taşımacılık Sistemleri
 20. Kentsel Lojistik
 21. KOBİ'ler ve Lojistik
 22. TR90 Bölgesi'nin Lojistik Potansiyeli
 23. Küresel ve Bölgesel Lojistik
 24. Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri
 25. Lojistik Eğitimi
 26. Lojistik Merkezler/Köyler
 27. Lojistik ve Tedarik Zİnciri Yönetiminde Trendler
 28. Lojistik Yatırım Analizi
 29. Lojistik Yönetimi
 30. Malzeme Yönetimi
 31. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 32. Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR)
 33. Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler
 34. Pazarlama ve Lojistik
 35. Performans Yönetimi
 36. Risk ve Sigorta
 37. Sektörel Uygulamalar
 38. Serbest Bölgeler
 39. Satın Alma ve Tedarik
 40. Sosyal Sorumluluk
 41. Stok Yönetimi
 42. Stratejik Lojistik Planlama
 43. Su Ürünleri Taşımacılığı
 44. Sürdürülebilir Lojistik
 45. Talep ve Arz Planlama
 46. Tarihsel Süreç İçerisindeki Türkiye'deki Lojistik Merkezler
 47. Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi
 48. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)
 49. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 50. Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
 51. Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)
 52. Tersine Lojistik ve TZY
 53. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 54. Uluslararası Lojistik ve Uluslararası İlişkiler
 55. Üretim Lojistiği
 56. Üretim Planlama ve Kontrol
 57. Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi
 58. Yalın Lojistik
 59. Yenilikçilik (İnovasyon)
 60. Yeşil Lojistik ve TZY
 61. Yöneylem Araştırması Uygulamaları

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi