1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Yazım Kuralları

 

 • Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen tam metinler düzeltilmesi için yazara iade edilir.
 • Örnek bildiri şablonu indirmek için Tıklayınız.
 • Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir.
 • Kapak sayfası makalenin kısa ve bilgilendirici başlığını, yazar isimlerini, yazarların bağlı oldukları kurumları, iletişim kurulacak yazarı (iletişim bilgileri dahil) makalenin özetini (en fazla 150 kelime) ve anahtar kelimeleri (en fazla 6 adet) içermelidir.
 • Türkçe yazılmış makaleler hem İngilizce hem de Türkçe özetler (en fazla 150 kelime) ile İngilizce ve Türkçe başlıklar içermelidir. Anahtar kelimeler hem Türkçe hem de İngilizce yazılmalıdır.
 • Makaleler MS Office Word formatında yazılmalıdır.
 • Makalenin uzunluğunun 20 (A4) sayfayı geçmemesi beklenmektedir. Ayrıca satır aralıkları 1.5 olmalıdır. Makaleler 11 punto Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.
 • Makaleye ek bilgiler Ek bölümünde toplanmalı ve Kaynaklar bölümünden önce yer almalıdır.
 • Denklemler, tablolar ve grafikler sıralı olarak numaralandırılmalıdır.
 • Tablo ve grafiklere uygun başlıklar konulmalıdır.
 • Dipnotların sayısı ve uzunluğu sınırlandırılmalı ve ilgili sayfanın altında yer almalıdır.
 • Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalı ve basamakları ayırt etmek için virgül kullanılmamalıdır.
 • Kaynaklar makalenin sonunda yer almalıdır. Atıfların tümü metin içinde olmalı (dipnotlarda değil) ve atıfların, tek yazar olması durumunda yazarın soyadı, iki yazar olması durumunda her iki yazarın soyadı, ikiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadı ve ardından “ vd. ” ifadesi ile kaynağın yayınlanma tarihi verilerek yapılmalıdır. Atıfta bulunulan bir yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayınlanmış çalısmaşı varsa, bunlar kaynak tarihini takiben ‘ a ’ ve ‘ b ’ gibi küçük harflerle gösterilmelidir. [Örnek (Nickell (1979a)), (Nickell (1979b))]. Örnekler:

Dergi içindeki makaleyi kaynak gösterme : Krugman, Paul R., (1979), “Increasing Returns, Monopolistic Competition, Testing and International Trade,” Journal of International Economics, 9, s. 469-479.

Kitabı kaynak gösterme : Goodhart, Charles A. E., (1995), The Central Bank and the Financial System, London: Macmillan.

Derleme kitap içindeki bir bölümü kaynak gösterme : Reinganum, Jennifer F., (1989), “The Timing of Innovation: Research and Development and Diffusion,” Richard L. Schmalansee ve Robert Willig, der., içinde Handbook of Industrial Organization, Vol. I., Amsterdam: North-Holland, s. 849-908.

Tartışma metnini kaynak gösterme : Acemoğlu, Daron and Simon Johnson, (2003), “Unbundling Institutions,” NBER Working Paper No. 9934.

 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazar sorumludur.
 • Yayınlanan makalenin içeriğiyle ilgili yasal sorumluluk yazara aittir.

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi