1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Amaç

 

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin işbirliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, 8. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’nde (UKAY 2016); Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi ana temasıyla, ilgili tüm akademik çevreler, yasa koyucu/uygulayıcı ve denetleyiciler, atık bileşenlerini işlemek üzere teknoloji geliştiren uygulayan ve üretim yapan kesimler ile tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun bir kez daha buluşturulması ve AB uyum süreci ışığında ülkemizde katı atık yönetimi konusunda konulmuş olan hedeflerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Kongremiz; Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Kastamonu Üniversitesi ve Kriton Curi Çevre Vakfı ile birlikte 11–14 MAYIS 2016 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenecektir. Kongrede katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluş elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması hedeflenmektedir.

 

 

 

8.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY'2016