1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Takvimi

 

ÖNEMLİ TARİHLER (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Sempozyum İlanı 11 Ocak 2018
Özet Gönderilmesi İçin Son Tarih (Türkçe-İngilizce; Türkçe-Arapça)
01 Haziran 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15 Haziran 2018
Bildiri Metinlerinin Gönderilmesinin Son Tarihi 15 Ekim 2018
Programın İlanı 05 Kasım 2018
Sempozyumun İcrası 23-25 Kasım 2018
Sempozyum Yeri

 

Kastamonu Üniversitesi 

Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi

   

VI. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu