1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Takvimi

 

ÖNEMLİ TARİHLER (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Sempozyum İlanı 13 Ekim 2017
Özet Gönderilmesi İçin Son Tarih (Türkçe-İngilizce; Türkçe-Arapça)
30 Aralık 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15 Ocak 2018
Bildiri Metinlerinin Gönderilmesinin Son Tarihi 30 Mart 2018
Programın İlanı 15 Nisan 2018
Sempozyumun İcrası 04-06 Mayıs 2018
Sempozyum Yeri

 

Kastamonu Üniversitesi 

Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi

   

V. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu