1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Daveti

                  
     
   
     

  Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 22-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu” düzenlenecektir.

  Anadolu, Selçuklular tarafından fethine kadar muhtelif devirlerde muhtelif kavimler tarafından ele geçirilmiş ve bu coğrafyada pek çok devlet kurulmuştur. Ancak hiç birisi Türkler tarafından gerçekleştirilen fetih kadar etkili ve kalıcı olmamış, dünya tarihi bakımından büyük ve mühim neticeler vermemiştir. Bu fetihle Anadolu, Türklerin ikinci bir anayurdu olmuş ve yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Selçuklu fethinden önce de Anadolu üzerine Müslümanlar tarafından 400 yıl boyunca akınlar yapılmış, ancak fetih Sultan Alparslan’a nasip olmuştur.

  1071 yılından itibaren Anadolu’ya yerleşen Selçuklular, İslam dünyasına karşı düzenlenen haçlı seferlerine karşı kalkan olmuş, İslam ve Doğu Dünyasını Batı’dan gelen saldırılara karşı koruyan bir hami misyonu üslenmişlerdir.

  Anadolu’nun fethi, sonuçları itibariyle, Türk ve Dünya tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu fetih ile Batı Türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve nihayet varlığını ebediyyen devam ettirecek olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

  Bu sempozyumda Anadolu Selçukluları ile ilgili her türlü tarihi, siyasi, askeri sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi vs. konuların bilimsel olarak tartışılmasına imkân sağlanması hedeflenmektedir. İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumu, yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin üretilmesine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

  Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

  Tebliğler, Türkçe (bütün lehçelerinde), Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak sunulabilecektir. Sempozyuma Türkçenin dışında bir dille tebliğ verecek olan bilim adamlarının tebliğ metinlerinin varsa Türkçe çevirilerini, yoksa tebliğ özetlerini Sempozyum tarihinden önce sempozyum iletişim birimine göndermeleri gerekmektedir.

  Sempozyuma tebliğ ile katılabilmek için “Sempozyum Takvimine uygun olarak bilgilerin sempozyum iletişim birimine ulaştırmasını bekliyoruz. Bilim Kurulunca kabul edilen bildiri sahipleri, gelişmelerden ayrıca haberdar edilecektir.

  Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

           Bildiri Konuları:

 • Anadolu Selçuklularında Bilim
 • Anadolu Selçuklularında Eğitim
 • Anadolu Selçuklularında Sosyal Hayat
 • Anadolu Selçuklularında Kültürel Hayat
 • Anadolu Selçuklularında Devlet Yönetimi
 • Anadolu Selçuklularında Siyasi ve Askeri Olaylar
 • Anadolu'da Moğol İstilası ve Etkileri
 • Anadolu Beylikleri Dönemi Gelişmeleri
 • Anadolu Selçuklularının Osmanlı Devletinin Kurulmasına Etkileri

 

Konaklama Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.   

 

Selçuklu Sempozyumu