1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

 

Kastamonu Üniversitesi, Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu tarafından 20-21 Mayıs 2016 tarihinde Abana’da “Geçmişten Günümüze Kastamonu / Kent-Kültür-Kimlik konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Batı Karadeniz Bölgesi’nin gelişmekte olan kentleri arasında yer alan Kastamonu, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yönleriyle her geçen gün büyümekte ve birçok yönüyle çevre illere vizyon sağlamaktadır. Sempozyum ile, Kastamonu’nun tarihi, edebi, kültürel, sosyolojik, beşeri, felsefi ve iktisadi meseleleri “kent-kültür-kimlik” temaları ekseninde işlenme imkânı bulacaktır. Kastamonu; sahip olduğu tarihsel miras, halk kültürü, folklorik özellikleri, tasavvuf geleneği, iz bırakan mutasavvıfları, yetiştirdiği şahsiyetleri, kentleşme tecrübesi ve tarihsel varlığı ile geçmişten günümüze Batı Anadolu’nun önemli yerleşimlerinden biri olmuştur. Eşsiz doğasının sağladığı turizm potansiyeli, günden güne gelişen sanayisi ve ekonomik faaliyetleri ile hızlı bir şekilde kalkınmaktadır.

Genelde Batı Karadeniz bölgesi, özelde ise Kastamonu üzerine yapılan çalışmaların sunulacağı sempozyum ile hem Abana’nın hem kentin tanıtımına katkı sağlanacak; bilimsel bakış açılarıyla elde edilen bulgular çeşitli yönleriyle değerlendirilecek ve ileriye yönelik akademik ve pratik politika önerilerinde bulunulacaktır.

I. Uluslararası Abana Sempozyumu