1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler    

 
Bugün “Bir millet, iki devlet” olarak nitelendirilen Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındaki karşılıklı ilişkiler derin tarihî köklere dayanmaktadır. Ortak soy, dil, inanç, kültür, tarih, örf ve adetler bu iki cumhuriyeti birbirine yaklaştırmada önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasında siyasi, ekonomik, kültürel, akademik, sportif faaliyetler gibi çeşitli alanlardaki işbirliği, günümüzde uluslararası düzeydeki en iyi dostluk ve kardeşlik örneklerinden birisini oluşturmaktadır.

Bu hususları göz önünde bulunduran Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi iki ülke arasındaki münasebetleri çeşitli yönleriyle ele almayı ve bu çerçevede iki uluslararası sempozyum düzenleme karara almıştır. Bu sempozyumların ilki 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öncülüğünde Kastamonu’da gerçekleştirilecektir. Tebliğler iki gün boyunca sunulacak, üçüncü gün düzenlenecek bir gezi ile misafirlere Kastamonu’nun tarihî ve kültürel mirası tanıtılacaktır.

Sempozyumda tebliğ sunum dillerinin Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olması uygun görülmüştür. Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri sempozyumdan sonra sempozyum kitabı olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma tebliğ ile katılabilmek için “Sempozyum Takvimine uygun olarak tebliğlerin sempozyum iletişim birimine ulaştırmasını bekliyoruz. Bilim Kurulunca kabul edilen tebliğ sahipleri, gelişmelerden ayrıca haberdar edilecektir.

Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

 

I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri