1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Amaç ve Kapsam

 

Amaç : Sovyetler Birliğinin 1991 yılında dağılmasıyla özgürlüğünü elde eden Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biri olan Türkiye ile bağımsızlığın ilk gününden bu güne her alanda ilişkiler kurulmuş, ortak tarihi ve kültürel geçmişin getirdiği sorumluluk çerçevesinde pek çok projeye imza atılmıştır. Bu kapsamda siyasi-diplomatik, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkiler her geçen gün artarak devam etmektedir.

Düzenleyeceğimiz bu sempozyumun temel amacı, Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla artan ilişkilerde alınan mesafenin, gerçekleştirilen faaliyetlerin tespitinin yapılıp, bu ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi için başka ne gibi adımların atılması gerektiği konusunda bilimsel veri ortaya koymak olacaktır.

Kapsam : Türkiye ile Kırgızistan’ın ilişkilerini üç ana başlık altında ele almak mümkündür:

 1. Siyasi-Diplomatik İlişkiler
 2. Sosyo-Ekonomik İlişkiler
 3. Eğitim ve Kültürel İlişkiler

Sempozyumda sunulacak olan konuların bu üç ana başlık altında ele alınması gerekir. Sempozyum katılımcı adayları, bu üç başlığa göre bildiri konusu önerisinde bulunabilirler. Ayrıca muhtemel konu başlıkları da aşağıdaki şekildedir:

 1. Türkiye ve Kırgızistan’ın Siyasal ve Diplomatik İlişkileri
  1. Kırgızistan’ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Ortaya Çıkış Sürecinde Türkiye’nin Üstlendiği Rol
  2. Kırgızistan’ın Devlet Olarak Yapılanma Süreci ve Türkiye
  3. Kırgızistan’ın Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Süreci ve Türkiye’nin Rolü
 2. Türkiye ve Kırgızistan’ın Ekonomik İlişkileri
  1. Kırgızistan’ın Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Türkiye Tecrübesi
  2. Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Ana Unsurları
  3. Lojistik ve Gümrük Sorunlarının Aşılması Konusunda Atılacak Adımlar
 3. Türkiye ve Kırgızistan’ın Kültürel İlişkileri
  1. Ortak Tarih ve Kültür Bilincine Doğru Atılması Gereken Adımlar
  2. Eğitimde İşbirliğinin Veriminin Arttırılması İçin Atılması Gereken Adımlar
  3. Sanatta İşbirliği

Uluslararası Dünden Bugüne Kırgızistan Türkiye İlişkileri Sempozyumu